> Vizsgafeladatok / Tesztminták_old /

Tesztminták

Az A2-es (ritkábban a B1 –es) vizsgaszinten az olvasás- és hallás utáni értést képek kiválasztásával, ill. hozzárendelésével is mérhetjük.

Az írásbeli kommunikáció tesztrészben a vizsgázók 3-6 irányítási szempont segítségével oldják meg a feladatot. A2-es szinten az irányítási szempontok verbális megfogalmazása helyett vizuális stimulusok, képek is szerepelhetnek.

A következő mintatesztek az ECL vizsgarendszer szöveg- és feladattípusainak sokszínűségét mutatják be.

Az olvasás- és hallás utáni értést mind a négy vizsgaszinten a következő feladattípusokkal mérjük: feleletválasztós feladat, rövid szövegek egymás mellé rendelése, szövegrészek mellé kiválasztott tartalmi összefoglalás (alcím). Ezen kívül a vizsgázótól elvárjuk, hogy az elhangzott vagy leírt szövegre feltett kérdésekre röviden válaszoljon, ill. a hiányos mondatokat értelemszerűen egészítse ki. Az olvasásértési feladatokban előfordulhat hiányos szöveg kiegészítése is.

A következő mintatesztekben minden szinten készségenként csak egy feladat van. Az „igazi” ECL-tesztben a készségeket 2-2 feladattal mérjük.

A szóbeli vizsgához tartozó témaköröket (irányított beszélgetés, képleírás/ véleménynyilvánítás képek segítségével) megtalálják az ECL-nyelvvizsga vizsgáztatóknak és vizsgázóknak szánt tájékoztató füzetében a vizsgaközpontokban, ill. a www.ecl.hu honlapon.

ENGLISH
Reading comprehension
Level A2 
Level B1
Level B2
Level C1
Listening comprehension
Level A2
Level B1
Level B2
Level C1
Written communication
Level A2
Level B1
Level B2
Level C1
Deutsch
Leseverstehen
Stufe A2
Stufe B1
Stufe B2
Stufe C1
Hörverstehen
Stufe A2
Stufe B1
Stufe B2
Stufe C1
Schriftliche Kommunikation
Stufe A2
Stufe B1
Stufe B2
Stufe C1
Français
Compréhension écrite
Niveau A2
Niveau B1
Niveau B2
Niveau C1
Compréhension orale
Niveau A2
Niveau B1
Niveau B2
Niveau C1
Expression écrite
Niveau A2
Niveau B1
Niveau B2
Niveau C1
ESPAÑOL
Comprensión lectora
Nivel B1
Nivel B2
Nivel C1
Comprensión auditiva
Nivel B1
Nivel B2
Nivel C1
Expresión escrita
Nivel B1
Nivel B2
Nivel C1
РУССКИЙ
Чтение
Уровень A2
Уровень B1
Уровень B2
Уровень C1
Аудирование
Уровень A2
Уровень B1
Уровень B2
Уровень C1
Письмо
Уровень A2
Уровень B1
Уровень B2
Уровень C1
MAGYAR
Olvasott szöveg értése
A2 szint
B1 szint
B2 szint
C1 szint
Hallott szöveg értése
A2 szint
B1 szint
B2 szint
C1 szint
Írásbeli kommunikáció
A2 szint
B1 szint
B2 szint
C1 szint
ITALIANO
Lettura
Livello B1
Livello B2
Livello C1
Ascolto
Livello B1
Livello B2
Livello C1
Scrittura
Livello B1
Livello B2
Livello C1
HRVATSKI
Pisanje
Razina A2
Razina B1
Razina B2
Razina C1
Razumijevanje slušanoga teksta
Razina A2
Razina B1
Razina B2
Razina C1
Razumijevanje pročitanoga teksta
Razina A2
Razina B1
Razina B2
Razina C1
БЪЛГАРСКИ
Четене
Ниво A2
Ниво B1
Ниво B2
Ниво C1
Слушане
Ниво A2
Ниво B1
Ниво B2
Ниво C1
Писане
Ниво A2
Ниво B1
Ниво B2
Ниво C1
POLSKI
Sprawdzanie rozumienia czytanego tekstu.
Poziom A2
Poziom B1
Poziom B2
Poziom C1
Sprawdzanie rozumienia
Poziom A2
Poziom B1
Poziom B2
Poziom C1
Sprawdzanie pisania
Poziom A2
Poziom B1
Poziom B2
Poziom C1
СРПСКИ
Разумевање прочитаног текста
Ниво A2
Ниво Б1
Ниво Б2
Ниво Ц1
Разумевање на слух
Ниво A2
Ниво Б1
Ниво Б2
Ниво Ц1
Писање
Ниво A2
Ниво Б1
Ниво Б2
Ниво Ц1
SLOVENČINA
Čítanie s porozumením
Stupeň A2
Stupeň B1
Stupeň B2
Stupeň C1
Počúvanie s porozumením
Stupeň A2
Stupeň B1
Stupeň B2
Stupeň C1
Písomná komunikácia
Stupeň A2
Stupeň B1
Stupeň B2
Stupeň C1
Čeština
Čtení s porozumením
Úroveň A2
Úroveň B1
Úroveň B2
Úroveň C1
Poslech s porozumením
Úroveň A2
Úroveň B1
Úroveň B2
Úroveň C1
Písemná komunikace
Úroveň A2
Úroveň B1
Úroveň B2
Úroveň C1
Limba română
Înţelegerea textului scris
Nivelul A2
Nivelul B1
Nivelul B2
Nivelul C1
Înţelegerea discursului oral
Nivelul A2
Nivelul B1
Nivelul B2
Nivelul C1
Comunicare scrisă
Nivelul A2
Nivelul B1
Nivelul B2
Nivelul C1
עברית
הבנת הנקרא
A/2 רמה
B/1 רמה 
B/2 רמה 
C/1 רמה
הבנת הנשמע
A/2 רמה audio
B/1 רמה audio
B/2 רמה audio
C/1 רמה audio
הבעה בכתב
A/2 רמ
B/1 רמ
B/2 רמ
C/1 רמ